Kodluyoruz

Kodluyoruz, kod okuryazarlığını yaygınlaştıran ve gençlerin geleceklerine değer katan bir yazılım hareketidir.

The problem we aim to solve:

Türkiye’de pek çok genç, yazılımla ilgili lise ve üzeri eğitimi tamamlamasına rağmen yeterli pratik eğitime ve iş hayatıyla ilgili temel becerilere sahip değil. Bu durum, yeni mezunlar ve teknoloji sektörü arasındaki boşluğu büyüterek, Türkiye’nin yüksek genç işsizlik oranlarını daha da artırıyor.

The solution our project offers:

Bootcamp’ler ve online açık kaynaklar aracılığıyla gençlere yazılım becerileri sunuyoruz. Eş zamanlı olarak, gençlerin kişisel ve kariyer hedefleri doğrultusunda iş hayatıyla ilgili becerilerini geliştirmeleri için açık kaynaklar sunuyoruz.

The impact our project had so far:

Açık yazılım kaynaklarımız 20.000 gence ulaştı. Şu anda 30 gence İstanbul ve Urfa'da bootcamp organize ediyoruz.

Kodluyoruz, Türkiye’deki gençlerin yazılım alanında gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalarına yönelik eğitim ve işe yerleşme desteği sağlayan bir sosyal girişim. Amacımız, tüm Türkiye’de gençlere kodlama eğitimini ulaştırmak ve yetenek havuzu yaratmak.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek genç işsizlik oranına sahip: 15-29 yaş arası gençlerin %30’u işsiz, ve işsizlik oranları eğitim seviyesi arttıkça yükseliyor. Bunun yanında, yazılım sektöründe 70,000 kişilik bir açık olmasına rağmen, eğitim sistemindeki yetersizlikler ve firmaların seçim süreçlerindeki önceliklerinden dolayı gençlerle yazılım sektörü arasındaki açık gün geçtikçe büyüyor.

Kodluyoruz.org’u, bu sorunlara bir çözüm sunmak için Ağustos 2016’da başlattık. Kurulduğumuz günden bu yana, Türkiye’nin dört bir yanından 1.500’den fazla gençle görüştük. Bu gençlerin büyük çoğunluğu, üniversitelerin yazılım bölümlerinden mezun olsalar da, teknoloji alanında bir kariyere adım atmak için yeterli bilgi, deneyim ve pratik iş hayatı becerilerine sahip değil. Bu bilgiler ışığında Türkiye’nin yazılım hareketi için yola çıktık.

Kodluyoruz Akademi olarak, atölyeler, bootcamp’ler ve online açık kaynaklar aracılığıyla gençlere yazılım atölyeleri sunuyoruz. Eş zamanlı olarak adayların kişisel ve kariyer hedefleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri için destek sağlayan çalışmalar düzenliyoruz.

Amacımız, ülkemizde kodlama bilip hayallerine ulaşamayan genç kalmaması!

İstediğim işi bulmamda benim en büyük destekçim olan Kodluyoruz ailesine ne kadar teşekkür etsem az. Etrafınızda size inanan insanlar olduğu sürece başarmamak gerçekten imkansız.

Betül Aslan – Trakya Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, Kodluyoruz’un da desteğiyle teknoloji sektöründe hayalindeki işe sahip oldu
@ Kodluyoruz